Το DIORAMA Investments SICAR S.A. («Diorama») έχει ολοκληρώσει την πρώτη του περίοδο διάθεσης.