14 Ιουλίου, 2014

Η DECA είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που έχει λάβει άδεια ΑΕΔΟΕΕ

“Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 14.7.2014 συνεδρίασή του αποφάσισε την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία «DECA INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ […]