Νοε 2, 2015

Στρατηγική Μειοψηφική Συμμετοχή στην Εταιρία Atlas Tapes S.A.

H εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ (DECA), αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar, S.A. (“Diorama”), ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την πρώτη επένδυση του Fund, αποκτώντας έναντι περίπου επτά εκατομμυρίων ευρώ […]
Νοε 17, 2014

DIORAMA Investments SICAR S.A. – Ολοκλήρωση πρώτης περιόδου διάθεσης

Το DIORAMA Investments SICAR S.A. («Diorama») ολοκλήρωσε την Πρώτη Περίοδο Διάθεσης..
Ιούλιος 14, 2014

Η DECA είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που έχει λάβει άδεια ΑΕΔΟΕΕ

“Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 14.7.2014 συνεδρίασή του αποφάσισε την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία «DECA INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ […]
error: Content is protected !!