Ίρις Γκίλα
4 Μαρτίου, 2020
Γιώργος Ρούσσος
4 Μαρτίου, 2020

Εύη Φούρκα

Η κα Φούρκα εντάχθηκε στην Deca το 2016 ως αναλύτρια της Επενδυτικής Ομάδας. Πριν από την Deca, έκανε την πρακτική της στο τμήμα Global Investment Advisory της Eurobank, προτού προχωρήσει ως αναλύτρια στο τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, όπου συμμετείχε σε έργα συγχωνεύσεων – εξαγορών, αγορών κεφαλαίου (ECM και DCM) και ιδιωτικοποιήσεων.