Χρηματοδοτούμενα Κονδύλια

από την DECA INVESTMENTS

Κεφάλαιο

DIORAMA Investments SICAR S.A.

Δημιουργία

2014

Μέγεθος

1ο Κλείσιμο Ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο 2014
2ο Κλείσιμο Ολοκληρώθηκε το Μάϊο 2016

Επενδυτικό προφίλ

Επενδύσεις κεφαλαίου ανάπτυξης για Ελληνικές SMEs. Generalist.