Έντυπο Υποβολής Παραπόνων

Προς τη Deca Investments ΑΕΔΟΕΕ Η Deca Investments ΑΕΔΟΕΕ στην προσπάθειά της για συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, στους πελάτες παρέχει τη δυνατότητα έκφρασης τυχόν παραπόνων, παρατηρήσεων και σχολίων


    Δηλώνω ότι συναινώ ρητά και ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για τον σκοπό τα διαχείρισης της παρούσας διαμαρτυρίας μου. Αθήνα,

    Κάθε ανακρίβεια στη συμπλήρωση κάνει τη δήλωση με αποδεκτή