ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ DECA

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η DECA Investments AIFM (“DECA”) είναι μία Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.), η οποία ελέγχεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η DECA διαχειρίζεται το DIORAMA Investments Sicar S.A. (“Diorama”).

ΤΟ FUND

Το Diorama είναι ένα γενικού χαρακτήρα growth capital private equity fund, το οποίο ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λουξεμβούργου (CSSF). Το Fund έχει 10-ετή διάρκεια και επενδυτική περίοδο 3-5 έτη.

ΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Το Diorama έχει μια υψηλής ποιότητας και διαφόρων κατηγοριών επενδυτική βάση, η οποία περιλαμβάνει έναν βασικό επενδυτή ο οποίος χαίρει σημαντικής εκτίμησης, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, family offices και επαγγελματίες επενδυτές. Μέλη της επενδυτικής ομάδας έχουν μακροχρόνιες σχέσεις με τους επενδυτές του fund.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H DECA λειτουργεί εφαρμόζοντας ένα μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, με ανεξάρτητο μηχανισμό επενδυτικών αποφάσεων για την διενέργεια επενδύσεων. Το πλαίσιο λειτουργίας είναι των υψηλότερων προδιαγραφών τόσο σε επίπεδο διενέργειας των επενδύσεων όσο και σε επίπεδο παρακολούθησης των κινδύνων των επενδύσεων αυτών. Επιπρόσθετα, η DECA εφαρμόζει μία ενδελεχή επενδυτική διαδιακασία η οποία περιλαμβάνει, την εξεύρεση πιθανών επενδύσεων, την ανάλυση και αποτίμηση της αξίας τους, την αξιολόγησή τους από την επενδυτική και εγκριτική επιτροπή, την διενέργειά τους, την ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων και τέλος την έξοδο από αυτές.

Το Diorama επενδύει κυρίως σε επιλέξιμες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες καλύπτουν συγκεκριμένα επενδυτικά κριτήρια: ελκυστική δυναμική του κλάδου, υψηλή ποιότητα και ακεραιότητα της διοίκησης, ισχυρά οικονομικά μεγέθη και, φυσικά, αναπτυξιακή δυνατότητα.

Το Diorama παρέχει κεφάλαια σε μερικές από τις πιο υποσχόμενες ΜΜΕ, μέσω equity και equity-like εργαλείων. Η επενδυτική ομάδα δουλεύει μαζί με την διοίκηση των εταιρειών του χαρτοφυλακίου με στόχο την επίτευξη ελκυστικών αποτελεσμάτων σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

Το Diorama προτιμάει να έχει σημαντική επιρροή από τον απόλυτο έλεγχο και συνήθως αποκτά σημαντικές μειοψηφικές συμμετοχές μεταξύ 10% και 40%. Οι ελληνικές ΜΜΕ τείνουν να βασίζονται σημαντικά στους ιδρυτές/ ιδιοκτήτες οι οποίοι κατέχουν μια βαθιά γνώση της αγοράς, του κλάδου, των πελατών, των προμηθευτών και των βασικών υπαλλήλων. Καθώς οι περισσότεροι ιδιοκτήτες θα έχουν ένα σημαντικό μέρος της περιουσίας τους συνδεδεμένο με τις εταιρείες, θα έχουν ένα ισχυρό κίνητρο για τις εταιρείες τους να ευημερήσουν.

Το Diorama αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες σε περιπτώσεις όπου ο συνδυασμός ποιότητας διοίκησης, δυναμικής του κλάδου και οικονομικών μεγεθών της εταιρείας υποδεικνύουν ότι η εκτιμώμενη, σταθμισμένη κατά τον κίνδυνο, απόδοση είναι ελκυστική. Το Diorama ενδιαφέρεται για ένα εκτενές φάσμα κλάδων, με έμφαση σε εταιρείες που έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό, ισχυρή εξωστρέφεια, ικανότητα αντικατάστασης εισαγωγών και/ ή δυνατότητα τιμολογιακής ανατίμησης των προϊόντων τους.

Το Diorama αναλαμβάνει μία ενεργή διαχειριστική προσέγγιση με τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου, χρησιμοποιώντας ενέργειες που προσθέτουν αξία με σκοπό να βελτιώσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα, διακυβέρνηση και πειθαρχία της εταιρείας. Οι προσπάθειες του Diorama υποστηρίζονται από την παρουσία των operating advisors, επαγγελματιών με σημαντική εμπειρία σε συγκεκριμένους κλάδους.

Το Diorama έχει τρεις εναλλακτικές στρατηγικές εξόδου, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό: (i) η πώληση της εταιρείας, (ii) η εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο και (iii) μία συμφωνία δικαιώματος πώλησης στην εταιρεία ή στον βασικό μέτοχο.

Τα μέλη της επενδυτικής μας ομάδας έχουν συνολική επαγγελματική εμπειρία πλέον των 100 ετών στον χρηματοοικονομικό τομέα. Η εμπειρία τους περιλαμβάνει διάφορους, συμπληρωματικούς μεταξύ τους τομείς όπως, οι επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου, η επενδυτική τραπεζική, οι επενδύσεις κεφαλαιαγορών, η τραπεζική μεγάλων επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η επενδυτική ομάδα της DECA έχουν συνεργασθεί στο παρελθόν με ένα μεγάλο αριθμό μεγάλων και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, έχουν δε εκτεταμένη γνώση και εμπειρία του χώρου των ελληνικών ΜΜΕ. Η εμπειρία της ομάδας και το ισχυρό της δίκτυο σε συνδυασμό με το Δ.Σ. το οποίο απαρτίζεται από διακεκριμένες προσωπικότητες διασφαλίζουν την αποτελεσματική πρόσβαση στην ελληνική αγορά.

Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Παναγιώτης Αλεξάκης, Πρόεδρος
  2. Νικόλαος Κούλης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος
  3. Κυριάκος Ριρής, Μέλος
  4. Νικόλαος Αλιπράντης, Μέλος
  5. Ιωάννης Καλαντζής, Μέλος
  6. Αλέξανδρος Κατσουρίδης, Μέλος

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ FUNDS

Συνεργαζόμενα Funds της DECA Investments

Fund

Diorama Investments Sicar, S.A.

Ίδρυση

2014

Μέγεθος

Νοε. 2014 Ολοκληρώθηκε η 1η περίοδος διάθεσης.
Μαι. 2016 Ολοκληρώθηκε η 2η περίοδος διάθεσης.

Προφίλ επένδυσης

Ανάπτυξη κεφαλαιουχικών επενδύσεων σε ελληνικές ΜΜΕ.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

H εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar (“Diorama” ή “Fund”), ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την ένατη επένδυση του Fund: την απόκτηση συμμετοχής 25% στην εταιρεία PharOS (“PharOS” ή “Εταιρεία”).

Η PharOS, ξεκίνησε την δραστηριότητα της στην Ελλάδα το 2002 και έχει  ως αντικείμενο εργασιών της, την ανάπτυξη, έγκριση, παραγωγή και διάθεση γενοσήμων φαρμακευτικών προϊόντων. Η διοίκηση της Eταιρείας ασκείται από την κα Στέλλα Κουκάκη, τον κ. Θοδωρή Παναγόπουλο και τον κ. Παναγιώτη Παναγόπουλο, τρία στελέχη με μεγάλη εμπειρία στον κλάδο των γενοσήμων φαρμάκων, οι οποίοι είναι και μέτοχοι  της Εταιρείας διατηρώντας το 75% των μετοχών. Η PharOS διαθέτει γκάμα 68 προϊόντων, εκ των οποίων 34 έχουν λανσαριστεί, περίπου 7000 άδειες κυκλοφορίας, ενώ τα προϊόντα της πωλούνται σε 90 χώρες.

Ο κ. Κωνσταντίνος Δερμάνης, εκ μέρους της DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ δήλωσε: «Ο κλάδος των γενοσήμων φαρμακευτικών προϊόντων αποτελεί έναν από τους κλάδους στόχευσης του Diorama χάρη στην έντονη εξωστρέφεια και τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που παρουσιάζει. H PharOS πληρεί απόλυτα αυτά τα κριτήρια καθώς 95% των πωλήσεων προέρχονται από πελάτες εκτός Ελλάδος ενώ η Εταιρεία έχει παρουσιάσει δυναμική ανάπτυξη τα τελευταία έτη. Επιπλέον, η Εταιρεία συγκεντρώνει αξιόλογα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως δυναμική διοίκηση, υψηλού επιπέδου προσωπικό και πελατολόγιο που περιλαμβάνει μεγάλες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες ενώ πρόσφατα απέκτησε και παραγωγική μονάδα στη Μάλτα. Πιστεύουμε ότι η παρουσία του Diorama στην μετοχική σύνθεση της Pharos μέσω της εξαγοράς του 25% των μετοχών της εταιρίας από τρίτο μέτοχο, θα συνεισφέρει ώστε η PharOS να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία και να ενισχύσει την σημαντική θέση που κατέχει στον κλάδο».

Από τον Νοέμβριο του 2015 μέχρι σήμερα, το Diorama έχει  ολοκληρώσει  επενδύσεις σε εννέα δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες. Οι υφιστάμενες εταιρείες του χαρτοφυλακίου δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία αυτοκόλλητων ταινιών (Atlas Tapes), την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με βάση την τομάτα (Damavand), την ψηφιακή μουσική (music streaming, Akazoo), την ψηφιακή διαφήμιση σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (in-app advertising, Minimob), την παραγωγή χάρτινων συσκευασιών και πωμάτων για παραγωγούς γάλακτος (Adam Pack), την παραγωγή και διάθεση γυναικείων ρούχων, τσαντών, υποδημάτων και αξεσουάρ (Axel Accessories), τις ψηφιακές πληρωμές (Viva Wallet Holdings), την παραγωγή πλαστικών ποτηριών τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατανάλωση κρύων και ζεστών ροφημάτων (Lariplast) και την παραγωγή και τυποποίηση ελαιουργικών / γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και ξυδιού (Μινέρβα).

To Diorama Investments Sicar είναι ένα αναπτυξιακό Fund €135 εκατομμυρίων το οποίο δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Σεπτέμβριο του 2014 με σκοπό τις επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, κυρίως μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, σε ελληνικές μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Οι επενδυτές του Fund είναι διακεκριμένοι Έλληνες επιχειρηματίες καθώς και Έλληνες και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Η διαχείρισή του Fund ασκείται από την DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ η οποία αδειοδοτήθηκε για αυτό το σκοπό και ελέγχεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η επένδυση έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Equity Facility for Growth το οποίο ιδρύθηκε μέσω του κανονισμού (EU) No 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ιδρύοντας το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (COSME) (2014-2020).

Η επένδυση έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις, ενός από τους πυλώνες του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη εστιάζεται στην ενδυνάμωση των Ευρωπαϊκών επενδύσεων για την δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της ανάπτυξης.

Η εταιρεία ΕΛΑΙΑ ΖΕΥΣ Α.Ε., η οποία ελέγχεται από το επενδυτικό Fund Diorama Investments Sicar S.A. και στην οποία συμμετέχει επίσης το επενδυτικό Fund Ellikonos 2 SCA Sicar, ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε σήμερα την εξαγορά της εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ο Διευθυντής Επενδύσεων της DECA Investments AIFM, Γιάννης Καλαντζής δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν σκληρά τους τελευταίους μήνες για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Θα δουλέψουμε μαζί με το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της ΜΙΝΕΡΒΑ για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας».

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ αποτελείται από τους: Δ. Τακά, Πρόεδρο, Α. Γιαννακάκο, Εντεταλμένο Σύμβουλο, Ι. Καλαντζή, Ν. Κούλη, Α. Κατσουρίδη, Π. Σολωμό, Μέλη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχουν ως παρατηρητές οι κκ. Χ. Μπόνου, Κ. Αντωνόπουλος και Ο. Τσάκα.

H εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar (“Diorama” ή “Fund”), ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την έβδομη επένδυση του Fund: την απόκτηση στρατηγικής μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Λαριπλαστ AEΒΕΕ (“Lariplast” ή “Εταιρεία”)  έναντι πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ.

Η Lariplast, η οποία ιδρύθηκε το 1969 παράγει πλαστικά ποτήρια και πώματα τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατανάλωση κρύων και ζεστών ροφημάτων. Στο τιμόνι της Lariplast βρίσκεται ο Γιάννης Τσερέπας, που αποτελεί τη δεύτερη γενιά της Εταιρείας. Ο κ. Τσερέπας ανέλαβε την διοίκηση της Εταιρείας σε μικρή ηλικία και κατάφερε να τη μετατρέψει από μια μικρή τοπική βιοτεχνία σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα. Παράλληλα ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία της στο εξωτερικό, τόσο μέσω της δυναμικής εξαγωγικής δραστηριότητας όσο και μέσω αυτόνομης επέκτασης, με τη δημιουργία ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στο εξωτερικό. Σήμερα, η Εταιρεία διαθέτει δύο παραγωγικές εγκαταστάσεις: η πρώτη βρίσκεται στην Λάρισα και η δεύτερη βρίσκεται στο Marles, στην βόρειο-ανατολική Γαλλία. Η Lariplast εξάγει σε 20 χώρες ενώ περισσότερο από 70% των πωλήσεων εκτός Ελλάδος.

O κ. Γιάννης Τσερέπας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δήλωσε:  «Η Lariplast με τη συμφωνία αυτή θωρακίζει τις ήδη ισχυρές της βάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη και διεθνοποίηση της. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επέκταση της διεθνούς παρουσίας μας  και στη σταθερή στρατηγική μας  «παράγουμε – εξάγουμε  – κερδίζουμε – επενδύουμε».

Ο κ. Κωνσταντίνος Δερμάνης, Partner της DECA Investments AEΔOΕΕ δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς με την επένδυση μας στην Lariplast. Μια εταιρεία που συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά και τα κριτήρια που έχουμε θέσει για τις επενδύσεις μας. Mε δυναμική διοίκηση, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και σημαντική εξωστρέφεια. Η Lariplast είναι από τις λίγες ελληνικές εταιρείες που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν παραγωγική εγκατάσταση σε χώρα της Δυτικής Ευρώπης, διαθέτοντας σήμερα ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια της Ευρώπης στον κλάδο της. Η επένδυση του Diorama θα χρησιμοποιηθεί για την επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας δίνοντας την δυνατότητα στην Εταιρεία να εξυπηρετήσει μεγαλύτερο αριθμό πελατών, σε περισσότερες χώρες. Πιστεύουμε ότι μαζί με την δική μας βοήθεια, η Lariplast μπορεί να γίνει ένα σημαντικός περιφερειακός παίκτης στην Ευρώπη».

Από τον Νοέμβριο του 2015 μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί επενδύσεις σε επτά δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες. Οι υφιστάμενες εταιρείες του χαρτοφυλακίου δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία αυτοκόλλητων ταινιών (Atlas Tapes), την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με βάση την τομάτα (Damavand), την ψηφιακή μουσική (music streaming, Akazoo), την ψηφιακή διαφήμιση σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (in-app advertising, Minimob), την παραγωγή χάρτινων συσκευασιών και πωμάτων για παραγωγούς γάλακτος (Adam Pack), την παραγωγή και διάθεση γυναικείων ρούχων, τσαντών, υποδημάτων και αξεσουάρ (Axel Accessories) και τις ψηφιακές πληρωμές (Viva Wallet Holdings).

To Diorama Investments Sicar είναι ένα αναπτυξιακό Fund €135 εκατομμυρίων το οποίο δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Σεπτέμβριο του 2014 με σκοπό τις επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, κυρίως μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, σε ελληνικές μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Οι επενδυτές του Fund είναι διακεκριμένοι Έλληνες επιχειρηματίες καθώς και ελληνικοί και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Η διαχείρισή του Fund ασκείται από την DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ η οποία αδειοδοτήθηκε για αυτό το σκοπό και ελέγχεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η επένδυση έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Equity Facility for Growth το οποίο ιδρύθηκε μέσω του κανονισμού (EU) No 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ιδρύοντας το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (COSME) (2014-2020).

Η επένδυση έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις, ενός από τους πυλώνες του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη εστιάζεται στην ενδυνάμωση των Ευρωπαϊκών επενδύσεων για την δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της ανάπτυξης.

H εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar, ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την έκτη επένδυση του Fund: μια στρατηγική μειοψηφική συμμετοχή, στην εταιρεία Viva Wallet Holdings (“Viva” ή η “Εταιρεία”) έναντι € 15 εκατομμυρίων.

Ο Όμιλος εταιρειών VivaWallet δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2000. Αποτελείται από τις εταιρείες VivaWallet Holding AE (μητρική εταιρεία του Ομίλου, πρώην Realize AE) η οποία για περισσότερα από 18 χρόνια διατηρεί ηγετική θέση στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής για συστήματα συναλλαγών, την Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΕ που δραστηριοποιείται σε B2C υπηρεσίες μεταφορών, θεαμάτων,  (γνωστή ως Viva.gr) , καθώς και την Viva Υπηρεσίες Πληρωμών ΑΕ («Viva Payments”).

Η Viva Payments (https://vivapayments.com/) αποτελεί το μοναδικό Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος στην Ελλάδα το οποίο είναι Principal Member των οργανισμών MasterCard και Visa για υπηρεσίες εκκαθάρισης (acquiring) και έκδοσης καρτών (issuing) και είναι ο μόνος χρηματοοικονομικός οργανισμός πανευρωπαϊκά που βασίζεται εξ ολοκλήρου σε cloud υποδομές (Microsoft Azure). Η Viva Payments παρέχει υπηρεσίες πληρωμών σε τρία νομίσματα (€, £, LEU) και πέντε χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, Ρουμανία).Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην Ελλάδα, διαθέτει υποκατάστημα στις Βρυξέλλες και έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία «passporting» της άδειάς της στις υπόλοιπες 29 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η επένδυση στην Viva συνάδει με την στρατηγική του Diorama Fund, να πραγματοποιεί κερδοφόρες επενδύσεις, συμμετέχοντας σε δυναμικές, αναπτυσσόμενες, εξωστρεφείς Ελληνικές επιχειρήσεις. Επιδίωξή του είναι να βοηθήσει τις εταιρείες στις οποίες επενδύει να εκμεταλλευτούν τα εν δυνάμει ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και να γίνουν ισχυροί παίκτες στον διεθνή χώρο.

Ο κ. Χάρης Καρώνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Viva δήλωσε: “Η επένδυση αυτή του Diorama και των διεθνών θεσμικών επενδυτών όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), αποτελεί μία ενδιάμεση χρηματοδότηση του 5ετούς αναπτυξιακού πλάνου της εταιρείας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Το πλάνο αυτό ξεκίνησε με τη στρατηγική μας συνεργασία με τις επενδυτικές εταιρείες συμφερόντων της Μαριάννας Ι. Λάτση και του Πάρι Κασιδόκωστα-Λάτση το Νοέμβριο 2014. Τον επόμενο γύρο χρηματοδότησης διαχειρίζεται η JEFFERIES GROUP LLC.”

Ο Διευθυντής Επενδύσεων της DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ κ. Γιάννης Καλαντζής δήλωσε: “H Viva είναι μια εταιρεία που παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από χρόνια. Είμαστε εντυπωσιασμένοι με τον δυναμισμό της, τις πρωτοποριακές επιχειρηματικές κινήσεις, την προσοχή στην λεπτομέρεια αλλά και την ικανότητα να διακρίνει ευκαιρίες που δημιουργούν οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στο Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Επόμενος στόχος της Viva θα είναι η διεκδίκηση μιας ουσιαστικής θέσης στην ραγδαία εξελισσόμενη Ευρωπαϊκή αγορά. Πιστεύουμε ότι ως επενδυτές θα την βοηθήσουμε να ενδυναμώσει την θέση της στον ταχέως αναπτυσσόμενο και υπό διαμόρφωση κλάδο των εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) και πιο συγκεκριμένα αυτόν των πληρωμών και συναλλαγών που έχει προσελκύσει μόνο το 2017 επενδύσεις ύψους € 30 δισεκατομμυρίων σε παγκόσμιο επίπεδο.”

Το Diorama έχει μέχρι σήμερα επενδύσει σε πέντε εταιρείες. Οι υφιστάμενες εταιρείες του χαρτοφυλακίου δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αυτοκόλλητων ταινιών (Atlas Tapes), την παραγωγή προϊόντων βιομηχανικής τομάτας (Damavand), την ψηφιακή μουσική και την ψηφιακή διαφήμιση σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (InternetQ), την συσκευασία φρέσκου γάλακτος (Adam Pack) και την παραγωγή και διάθεση γυναικείων ρούχων, τσαντών, υποδημάτων και αξεσουάρ (Axel Accessories).

To Diorama Investments Sicar είναι ένα αναπτυξιακό Fund €135 εκατομμυρίων το οποίο δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Σεπτέμβριο του 2014 με σκοπό τις επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, κυρίως μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, σε ελληνικές μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Οι επενδυτές του Fund είναι διακεκριμένοι Έλληνες επιχειρηματίες καθώς και ελληνικοί και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Η διαχείρισή του Fund ασκείται από την DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ η οποία αδειοδοτήθηκε για αυτό το σκοπό και ελέγχεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η επένδυση έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Equity Facility for Growth το οποίο ιδρύθηκε μέσω του κανονισμού (EU) No 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ιδρύοντας το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (COSME) (2014-2020).

Η επένδυση έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις, ενός από τους πυλώνες του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη εστιάζεται στην ενδυνάμωση των Ευρωπαϊκών επενδύσεων για την δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της ανάπτυξης.

H εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar (“Diorama” ή “Fund”), ανακοινώνει την επιπρόσθετη επένδυση του Fund στην εταιρεία Damavand A.E. (“Damavand” ή “Εταιρεία”), ύψους €8 εκατομμυρίων μέσω αυξήσεως κεφαλαίου. Με την αύξηση το Diorama θα αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών της Damavand.

Η Damavand είναι μια δυναμική ελληνική επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, κυρίως τομάτας και χυμών φρούτων, έναν κλάδο στον οποίο η Ελλάδα έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. Η επένδυση θα επιτρέψει στην Damavand να διευρύνει την παραγωγική της βάση, να εκμεταλλευτεί το συγκριτικό πλεονέκτημα που της παρέχει η γεωγραφική της θέση, να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις και εξαγωγές της και να ενισχύσει περαιτέρω την θέση της στον διεθνή χώρο.

H Διευθύνουσα Σύμβουλος της Damavand κ. Χριστίνα Καραχάλιου δήλωσε: «Οι καιροί επιτάσσουν την ταχύτερη ανάπτυξη της εταιρίας στον κλάδο. Το πελατολόγιό μας αναπτύσσεται εξαιρετικά. Στόχος μας η άμεση ανταπόκριση σε όλες τις προκλήσεις. Αυτή πάντα ήταν η φιλοσοφία μας προς όφελος όλων των ανθρώπων με τους οποίους γίνανε οικογένεια  σε αυτή τη διαδρομή.»

Ο Διευθυντής Επενδύσεων της DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ κ. Γιάννης Καλαντζής δήλωσε: «Η απόφαση μας  πριν από δύο χρόνια να επενδύσουμε στην Damavand βασιζόταν στην ελκυστικότητα του κλάδου, την εξαιρετική γεωγραφική θέση του εργοστασίου και την ποιότητα των πελατών της Εταιρείας. Παρά την επιζήμια για όλο τον κλάδο περσινή απόδοση της καλλιέργειας τομάτας η εταιρεία και ο κλάδος παραμένουν ελκυστικοί. Η αποδοχή της Damavand από πρώτης ποιότητας πολυεθνικές εταιρείες και η επιτυχής διείσδυση της στις παγκόσμιες αγορές θα συνεχιστεί εάν η Εταιρεία ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια. Η επιπλέον χρηματοδότηση μας υποστηρίζει την συνέχιση της ανάπτυξης της Εταιρείας και παρέχει περαιτέρω εξασφάλιση  στους αγρότες προμηθευτές μας για την ανάπτυξη καλλιέργειας της τομάτας.»

Το Diorama έχει μέχρι σήμερα επενδύσει σε πέντε εταιρείες. Οι υφιστάμενες εταιρείες του χαρτοφυλακίου δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία αυτοκόλλητων ταινιών (Atlas Tapes), την Damavand, την ψηφιακή μουσική και την ψηφιακή διαφήμιση σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (InternetQ), την συσκευασία φρέσκου γάλακτος (Adam Pack) και την παραγωγή και διάθεση γυναικείων ρούχων, τσαντών, υποδημάτων και αξεσουάρ (Axel Accessories).

To Diorama Investments Sicar είναι ένα αναπτυξιακό Fund €135 εκατομμυρίων το οποίο δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Σεπτέμβριο του 2014 με σκοπό τις επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, κυρίως μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, σε ελληνικές μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Οι επενδυτές του Fund είναι διακεκριμένοι Έλληνες επιχειρηματίες καθώς και ελληνικοί και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Η διαχείρισή του Fund ασκείται από την DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ η οποία αδειοδοτήθηκε για αυτό το σκοπό και ελέγχεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η επένδυση έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Equity Facility for Growth το οποίο ιδρύθηκε μέσω του κανονισμού (EU) No 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ιδρύοντας το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (COSME) (2014-2020).

Η επένδυση έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις, ενός από τους πυλώνες του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη εστιάζεται στην ενδυνάμωση των Ευρωπαϊκών επενδύσεων για την δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της ανάπτυξης.

H εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar (“Diorama” ή “Fund”), ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την πέμπτη επένδυση του Fund: την απόκτηση στρατηγικής μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Axel Accessories A.E. (“Axel” ή “Εταιρεία”) έναντι έξι εκατ. ευρώ.

Η Axel, η οποία ιδρύθηκε το 1999  από την Ιφιγένεια Κουτσουβέλη και τον Κώστα Λαγουμάκη, ασχολείται με τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την εμπορία γυναικείων ρούχων, τσαντών, υποδημάτων και αξεσουάρ. Με έδρα την Θεσσαλονίκη και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, η Axel απασχολεί 114 εργαζομένους, διεισδύοντας με τις συλλογές της σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο  και με αυξανόμενη παρουσία στην Ελληνική λιανική αγορά. Το 2016 είχε πωλήσεις  15 εκατ. ευρώ εκ των οποίων το 50% ήταν εξαγωγές.

Η επένδυση στην Axel συνάδει με την στρατηγική του Diorama: να πραγματοποιεί ελκυστικές επενδύσεις σε δυναμικές, αναπτυσσόμενες και εξωστρεφείς Ελληνικές επιχειρήσεις. Επιδίωξη του Diorama είναι να στηρίξει τις εταιρείες στις οποίες επενδύει, ώστε να γίνουν ισχυροί παίκτες στον διεθνή χώρο.

O κ. Κώστας Λαγουμάκης συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δήλωσε:  “Είναι μία στρατηγική συνεργασία, σταθμός για την ιστορία της AXEL, με ανθρώπους – επενδυτές που προσφέρουν τεχνογνωσία και εμπειρία για τις διεθνείς αγορές. Είναι μεγάλη τιμή να είμαστε η πρώτη ελληνική εταιρεία στο κλάδο της fashion ένδυσης στην οποία επενδύει το Diorama. Στόχος μας είναι η ενίσχυση των εξαγωγών κυρίως για τις δύο πιο σημαντικές διεθνείς αγορές μας, την Ισπανία και την Ιταλία, όπου ήδη το δίκτυό μας αριθμεί 500 σημεία πώλησης. Η ανάπτυξη της Axel, που καταγράφεται συνεχώς από το 1999 έως σήμερα, θέλουμε να επιταχυνθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω. Κοινός στόχος είναι να φτάσουμε πιο γρήγορα στο “όραμα” μας, ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο brand name Axel.’’

Ο κ. Νίκος Κούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της DECA Investments AEΔOΕΕ δήλωσε: “Η επένδυση μας στην Axel είναι η πρώτη σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της γυναικείας ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ. Έχει όμως τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά τα οποία ζητάμε σε όλες τις  υποψήφιες επενδύσεις μας: Ικανή διοίκηση, ανθρώπους με κέφι και όραμα που έχουν καταφέρει να διεισδύσουν σε σημαντικές και ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού, με στόχο να κάνουν την Axel μια αναγνωρίσιμη εταιρεία που θα αφήσει την σφραγίδα της στον διεθνή χώρο. Πιστεύω ότι μαζί θα το πετύχουμε και θα δημιουργήσουμε αποδόσεις για τους μετόχους, καλές θέσεις εργασίας για τους εργαζομένους και περηφάνια σε μια ακόμα εταιρεία που  έχει την έδρα της  στην  Βόρεια Ελλάδα.”

Η επένδυση στην Axel είναι η πέμπτη επένδυση του Diorama. Τον Νοέμβριο 2015 το Diorama ανακοίνωσε την πρώτη του επένδυση στην εταιρεία Atlas Tapes Α.Ε., μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία αυτοκόλλητων ταινιών, προϊόντων και άλλων υλικών συσκευασίας.  Τον  Μάρτιο του 2016 το Diorama πραγματοποίησε τη δεύτερη επένδυση στην  Damavand Α.Ε., μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με βάση την τομάτα, ενώ το Δεκέμβριο του ίδιου έτους ολοκληρώθηκε η επένδυση στην InternetQ, μια δυναμική Ελληνική εταιρεία τεχνολογίας. Τον περασμένο Αύγουστο ανακοίνωσε την εξαγορά της εταιρείας Adam Pack, της μοναδικής Ελληνικής εταιρείας που προμηθεύει χάρτινες συσκευασίες και πώματα για παραγωγούς γάλακτος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

To Diorama Investments Sicar είναι ένα αναπτυξιακό Fund €135 εκατομμυρίων το οποίο δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Σεπτέμβριο του 2014 με σκοπό τις επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, κυρίως μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, σε ελληνικές μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Οι επενδυτές του Fund είναι διακεκριμένοι Έλληνες επιχειρηματίες καθώς και ελληνικοί και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Η διαχείρισή του Fund ασκείται από την DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ η οποία αδειοδοτήθηκε για αυτό το σκοπό και ελέγχεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η επένδυση έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Equity Facility for Growth το οποίο ιδρύθηκε μέσω του κανονισμού (EU) No 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ιδρύοντας το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (COSME) (2014-2020).

Η επένδυση έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις, ενός από τους πυλώνες του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη εστιάζεται στην ενδυνάμωση των Ευρωπαϊκών επενδύσεων για την δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της ανάπτυξης.

H εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar (“Diorama” ή “Fund”), ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την τέταρτη επένδυση του Fund: την εξαγορά της εταιρείας Κ.Δ.ΑΔΑΜ Γραφικές Τέχνες Α.Β.Ε.Ε. (“Adam Pack” ή “Εταιρεία”). Μετά την εξαγορά η Diorama θα προβεί σε περαιτέρω αύξηση κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Adam Pack, η οποία ιδρύθηκε το 1997 ειδικευόμενη στην εκτύπωση βιβλίων τέχνης υψηλής πιστότητας, ασχολείται με την κατασκευή προϊόντων χάρτινης συσκευασίας υγρών τροφίμων. Είναι η μοναδική Ελληνική εταιρεία κατασκευής χάρτινων συσκευασιών gable tops και πωμάτων που χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκου γάλακτος και χυμών. Εδρεύει στο Λαύριο και απασχολεί 71 εργαζόμενους. Το 2016 είχε πωλήσεις  13.4 εκατ. Ευρώ εκ των οποίων 28% ήταν εξαγωγές.

Η επένδυση στην Adam Pack συνάδει με την στρατηγική του Diorama η οποία είναι να πραγματοποιεί ελκυστικές επενδύσεις σε δυναμικές, αναπτυσσόμενες και εξωστρεφείς Ελληνικές επιχειρήσεις. Επιδίωξη του Diorama είναι να στηρίξει τις εταιρείες στις οποίες επενδύει ώστε να γίνουν ισχυροί παίκτες στον διεθνή χώρο.

Η κυρία Ευσέβεια Αδάμ συνιδρυτής και βασική μέτοχος μέχρι σήμερα της Εταιρείας δήλωσε: «Η εταιρεία Adam Pack από την ίδρυσή της και μέχρι σήμερα υπήρξε συνεπής στην στρατηγική ανάπτυξής της και είχε μια από τις ισχυρότερες παρουσίες στο χώρο, ούσα πάντα καινοτόμος και πρωτοπόρος στις μεθόδους παραγωγής των προϊόντων της. Η είσοδος των νέων επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο θα ενδυναμώσει την αναπτυξιακή προοπτική της και θα εξασφαλίσει τη συνέχιση της παραγωγικής της δραστηριότητας με προοπτικές περαιτέρω ενδυνάμωσης της θέσης της στην ελληνική αγορά αλλά και, την σχετική αγορά του εξωτερικού».

Ο κ. Νίκος Κούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της DECA Investments AEΔOΕΕ δήλωσε:  “Η επένδυση μας στην Adam Pack είναι η πρώτη πλήρης εξαγορά του Diorama. Αυτό, αν και θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως μια διαφοροποίηση από την συνήθη μας τακτική, της συμμετοχής μέσω σημαντικών μειοψηφικών συμμετοχών, εν τούτοις  ουσιαστικά δεν παρεκκλίνει της βασικής στρατηγική μας: επενδύουμε σε μια εξωστρεφή, δυναμική εταιρεία με  ελκυστική προοπτική. Επι πλέον όμως ενισχύουμε και στηρίζουμε την υφισταμένη διοικητική ομάδα που οδήγησε την Εταιρεία σε επιτυχίες. Η Ευρωπαϊκή δομή του κλάδου είναι τέτοια που δίνει την δυνατότητα στην Εταιρεία με την κατάλληλη υποστήριξη να αυξήσει σημαντικά το μερίδιο αγοράς της πανευρωπαϊκά. Βασιζόμενοι στην ικανή διοίκηση και τους εργαζομένους θα επιδιώξουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας και να διατηρήσουμε την ισχυρή θέση μας στην Ελληνική αγορά, ενώ παράλληλα να δώσουμε υψηλής ποιότητας εναλλακτικές προτάσεις σε διεθνείς παραγωγούς κερδίζοντας μήνα με τον μήνα, παραγγελία με παραγγελία μερίδιο αγοράς και ικανοποιημένους πελάτες.”

Η επένδυση στην Adam Pack είναι η τέταρτη επένδυση του Diorama Investments Sicar. Τον Νοέμβριο 2015 το Diorama ανακοίνωσε την πρώτη του επένδυση στην εταιρεία Atlas Tapes Α.Ε., μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία αυτοκόλλητων ταινιών, προϊόντων και άλλων υλικών συσκευασίας.  Τον  Μάρτιο του 2016 το Diorama ανακοίνωσε την επένδυση στην  Damavand Α.Ε. μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με βάση την τομάτα, ενώ το Δεκέμβριο ανακοίνωσε την επένδυση στην InternetQ μια δυναμική Ελληνική εταιρεία τεχνολογίας.

To Diorama Investments Sicar είναι ένα αναπτυξιακό Fund €135 εκατομμυρίων το οποίο δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Σεπτέμβριο του 2014 με σκοπό τις επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, κυρίως μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, σε ελληνικές μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Οι επενδυτές του Fund είναι διακεκριμένοι Έλληνες επιχειρηματίες καθώς και ελληνικοί και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Η διαχείρισή του Fund ασκείται από την DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ η οποία αδειοδοτήθηκε για αυτό το σκοπό και ελέγχεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η επένδυση έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Equity Facility for Growth το οποίο ιδρύθηκε μέσω του κανονισμού (EU) No 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ιδρύοντας το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (COSME) (2014-2020).

Η επένδυση έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις, ενός από τους πυλώνες του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη εστιάζεται στην ενδυνάμωση των Ευρωπαϊκών επενδύσεων για την δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της ανάπτυξης.

H εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar (“Diorama” ή “Fund”), ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την τρίτη επένδυση του Fund: μια στρατηγική μειοψηφική συμμετοχή, στην εταιρεία InternetQ Group Limited (“InternetQ” ή “Εταιρεία”) μέσω μίας από τις μητρικές εταιρείες της InternetQ έναντι € 12 εκατομμυρίων. Ταυτόχρονα με την επένδυση η μητρική εταιρεία θα επενδύσει τα κεφάλαια στην InternetQ μέσω αύξησης κεφαλαίου.
Η InternetQ, η οποία απασχολεί 230 εργαζόμενους, είναι μια Ελληνική εταιρεία με παγκόσμια δραστηριότητα και πελατειακή βάση. Δραστηριοποιείται κυρίως σε δύο τομείς: την παροχή μουσικής μέσω κινητών τηλεφώνων ή tablets (music streaming) από την οποία μπορεί κάποιος έναντι μηνιαίας συνδρομής να ακούει ένα απεριόριστο αριθμό τραγουδιών, και ένα λογισμικό σχεδιασμένο να φέρνει σε επαφή διαφημιστές και ψηφιακούς εκδότες, για διαφημίσεις σε εφαρμογές μέσω κινητών τηλεφώνων (“in-app advertising”). Οι δύο τομείς είναι από την φύση τους διεθνείς και ραγδαία αναπτυσσόμενοι καθώς αναμένεται να αναπτύσσονται με ετήσιο ρυθμό άνω του 20% ετησίως. Η επένδυση της Diorama θα βοηθήσει την InternetQ να βελτιώσει περαιτέρω την θέση την στην παγκόσμια αγορά του in-app advertising, η οποία αναμένεται να φτάσει το ύψος των 125 δισεκατομμυρίων δολλαρίων το 2018.
Η επένδυση στην InternetQ συνάδει με την στρατηγική του Diorama, να πραγματοποιεί κερδοφόρες επενδύσεις, συμμετέχοντας σε δυναμικές, αναπτυσσόμενες, εξωστρεφείς Ελληνικές επιχειρήσεις. Επιδίωξη του Fund είναι να ενισχύσει και να στηρίξει τις εταιρείες στις οποίες επενδύει ώστε να εκμεταλλευτούν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και να γίνουν ισχυροί παίκτες στον διεθνή χώρο.
Ο κ. Παναγιώτης Δημητρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της InternetQ δήλωσε: “Είμαστε ενθουσιασμένοι με την πραγματοποίηση αυτής της σημαντικής επένδυσης και καλωσορίζουμε το Diorama Investments SICAR ως τους νέους μας συνεταίρους. Η InternetQ παραδοσιακά εστιάζει στην καινοτομία, στον χώρο της τεχνολογίας και στην σύναψη στρατηγικών συμμαχιών που βοηθούν την μακροχρόνια επιτυχία της εταιρείας. Η νέα επένδυση βοηθάει την ανάπτυξη μας και μας επιτρέπει να επιταχύνουμε σημαντικά τα αναπτυξιακά μας σχέδια σε επιλεγμένες αγορές. Μας επιτρέπει να βελτιώσουμε περαιτέρω την λειτουργικότητα των προσφερόμενων προϊόντων μας και να εκμεταλλευτούμε τις σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον χώρο του in-app advertising όπου οικοδομούμε και ενισχύουμε περαιτέρω μια σημαντική θέση στην αγορά”.
Ο κ. Κωνσταντίνος Δερμάνης, Εταίρος της DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, δήλωσε: “Τα χαρακτηριστικά της InternetQ συνάδουν πλήρως με την επενδυτική στρατηγική του Diorama. Είναι μια δυναμική Ελληνική εταιρεία τεχνολογίας με μια πραγματικά διεθνή παρουσία, η οποία έχει ισχυρή θέση σε δύο ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς. Πιστεύουμε ότι η διοίκηση της InternetQ έχει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία που θα επιτρέψει στην Εταιρεία να αναπτυχθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Η επένδυση μας θα την βοηθήσει να ενδυναμώσει την θέση της στον ταχέως αναπτυσσόμενο και κερδοφόρο τομέα της ψηφιακής διαφήμισης και ειδικά στο χώρο του in-app advertising.”
Η επένδυση στην InternetQ είναι η τρίτη επένδυση του Diorama Investments Sicar. Τον Νοέμβριο 2015 το Diorama ανακοίνωσε την πρώτη του επένδυση στην εταιρεία Atlas Tapes Α.Ε., μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία αυτοκόλλητων ταινιών, προϊόντων και άλλων υλικών συσκευασίας. Τον περασμένο Μάρτιο το Diorama ανακοίνωσε την επένδυση στην Damavand Α.Ε. μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με βάση την τομάτα.
To Diorama Investments Sicar είναι ένα αναπτυξιακό Fund €135 εκατομμυρίων το οποίο δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Σεπτέμβριο του 2014 με σκοπό τις επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, κυρίως μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, σε ελληνικές μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Οι επενδυτές του Fund είναι διακεκριμένοι Έλληνες επιχειρηματίες καθώς και ελληνικοί και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Η διαχείρισή του Fund ασκείται από την DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ η οποία αδειοδοτήθηκε για αυτό το σκοπό και ελέγχεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η επένδυση έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Equity Facility for Growth το οποίο ιδρύθηκε μέσω του κανονισμού (EU) No 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ιδρύοντας το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (COSME) (2014-2020).
Η επένδυση έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις, ενός από τους πυλώνες του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη εστιάζεται στην ενδυνάμωση των Ευρωπαϊκών επενδύσεων για την δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της ανάπτυξης.

H εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar, S.A. («Diorama»), ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την δεύτερη επένδυση του Fund, μια στρατηγική μειοψηφική συμμετοχή, σε δύο φάσεις, στην εταιρεία Damavand S.A. ύψους έως € 7 εκατομμυρίων συνολικά.

Η Damavand είναι μια δυναμική ελληνική επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, κυρίως τομάτας και χυμών φρούτων, έναν κλάδο στον οποίο η Ελλάδα έχει ευδιάκριτα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Με έσοδα €14 εκ. το 2014, ικανοποιητική κερδοφορία και ανερχόμενη εξαγωγική δραστηριότητα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο της. Η επένδυση θα επιτρέψει στην Damavand να διευρύνει την παραγωγική της βάση, να εκμεταλλευτεί το συγκριτικό πλεονέκτημα που της παρέχει η γεωγραφική της θέση, να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις και εξαγωγές της και να ενισχύσει περαιτέρω την θέση της στον διεθνή χώρο.

Η συμμετοχή στην Damavand συνάδει απόλυτα με την στρατηγική του Diorama Fund, να πραγματοποιεί κερδοφόρες επενδύσεις, συμμετέχοντας σε δυναμικές, αναπτυσσόμενες, εξωστρεφείς Ελληνικές επιχειρήσεις. Επιδίωξη και βασικός στόχος είναι να βοηθήσει εταιρείες να εκμεταλλευτούν τα εν δυνάμει ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και να γίνουν ισχυροί παίκτες στον διεθνή χώρο. Προς την κατεύθυνση αυτή, η DECA έχει ολοκληρώσει την πλήρη χαρτογράφηση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για επένδυση και σε άλλες επιχειρήσεις.

H Διευθύνουσα Σύμβουλος της Damavand κα. Χριστίνα Καραχάλιου δήλωσε: “Σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τη χώρα η Diorama πίστεψε στη δυναμική της εταιρίας μας και στο όραμα μας. Η ενίσχυση της Damavand στο διεθνή χώρο είναι πρωταρχικός μας στόχος. Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, το know-how της Damavand και η στήριξη της Diorama αποτελούν εγγύηση για την επίτευξη αυτού. Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την ανοδική μας πορεία με γνώμονα πάντα την ικανοποίηση των πελατών, του προσωπικού, των αγροτών και προμηθευτών μας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στήριξη της χώρας μας”.

Ο Διευθυντής Επενδύσεων της DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ κ. Γιάννης Καλαντζής δήλωσε: «Η επιλογή μας να επενδύσουμε στην Damavand μια αναπτυσσόμενη εξωστρεφή εταιρεία που διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις να κατακτήσει νέες δυναμικές αγορές, υπηρετεί απόλυτα το σκοπό του Diorama Fund. Η επένδυσή μας αυτή, πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στην αύξηση της ζήτησης τομάτας για τους αγρότες παραγωγούς, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας καθώς και σημαντική οικονομική αξία για τους μετόχους της εταιρείας η οποία διακρίνεται για την αποτελεσματική της διοίκηση και η οποία έχει σημαντικές προοπτικές να μετεξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρούς παίκτες στον Ευρωπαϊκό κλάδο της βιομηχανικής τομάτας».

Η επένδυση στην Damavand είναι η δεύτερη επένδυση του Diorama Investments Sicar, S.A. και εντάσσεται στη στρατηγική του να ενισχύει χρηματοδοτικά ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και μάλιστα σε μια περίοδο που η ρευστότητα παραμένει περιορισμένη στη χώρα. Τον περασμένο Νοέμβριο είχε ανακοινωθεί η επένδυση στην εταιρεία Atlas Tapes μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία αυτοκόλλητων ταινιών, προϊόντων και άλλων υλικών συσκευασίας.

To Diorama Investments Sicar, S.A. είναι ένα αναπτυξιακό Fund το οποίο δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Σεπτέμβριο του 2014 με σκοπό τις επενδύσεις, κυρίως μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, σε ελληνικές μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Οι επενδυτές του Fund είναι διακεκριμένοι Έλληνες επιχειρηματίες καθώς και ελληνικοί και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές. Η διαχείριση του Fund ασκείται από την DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ η οποία αδειοδοτήθηκε για αυτό το σκοπό και ελέγχεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

H εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ (DECA), αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar, S.A. (“Diorama”), ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την πρώτη επένδυση του Fund, αποκτώντας έναντι περίπου επτά εκατομμυρίων ευρώ (€ 7 εκ.) μια στρατηγική μειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία Atlas Tapes S.A.

H Atlas Tapes είναι μια δυναμική ελληνική επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία αυτοκόλλητων ταινιών, προϊόντων και άλλων υλικών συσκευασίας. Με έσοδα €65 εκ. το 2014, σημαντική κερδοφορία και εξαγωγική δραστηριότητα που ξεπερνάει το 85% των πωλήσεών της, κατάφερε το 2014 να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων της σε περισσότερους από 330 (έναντι 250 το 2013) και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές εταιρείες στον κλάδο της. Η επένδυση θα επιτρέψει στην Atlas Tapes να διευρύνει την παραγωγική της βάση, να εκσυγχρονίσει με αυτοματισμούς την παραγωγή της, να βελτιστοποιήσει τα κόστη της, κυρίως μέσω μείωσης του ενεργειακού της κόστους και να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και τη θέση της στον διεθνή χώρο. Ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2015 – σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία – η εταιρεία αναπτύσσεται με ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν το 10%.

Η συμμετοχή στην Atlas Tapes συνάδει απόλυτα με την στρατηγική του Diorama Fund, να πραγματοποιεί κερδοφόρες επενδύσεις, συμμετέχοντας σε δυναμικές, αναπτυσσόμενες, εξωστρεφείς Ελληνικές επιχειρήσεις. Επιδίωξη και βασικός στόχος είναι να συμβάλει στο μεγάλο κρίσιμο στοίχημα της ελληνικής οικονομίας: την επάνοδο στην ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η DECA έχει ολοκληρώσει την πλήρη χαρτογράφηση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και με άλλες επιχειρήσεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Atlas Tapes κ. Ιάσων Λάντζης δήλωσε: “Το γεγονός ότι το Diorama Investments Sicar, S.A. εμπιστεύτηκε την εταιρεία μας προβαίνοντας σε αυτή την στρατηγική επένδυση όχι μόνο ενισχύει την οικονομική μας θέση και τις δυνατότητες μας, αλλά μας προσφέρει και μοναδικές προσβάσεις στον διεθνή χώρο και σε πιθανές συνεργασίες διευκολύνοντας την επίτευξη του επιχειρηματικού μας στόχου: την εξέλιξη της Atlas Tapes στην κορυφαία Ευρωπαϊκή εταιρεία όλων των ειδών αυτοκόλλητων ταινιών συσκευασίας”.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ κ. Νίκος Κούλης δήλωσε: «Σε μια δυσχερή για την χώρα περίοδο, με κύριο χαρακτηριστικό την περιορισμένη ρευστότητα και την δυσκολία χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων, το Diorama Fund, πραγματοποιεί μέσα στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του, μια σημαντική επένδυση σε μία αναπτυσσόμενη ελληνική εξωστρεφή επιχείρηση. Είναι πεποίθηση μας ότι η έξοδος από την κρίση και η επάνοδος της οικονομίας μας στην ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης, περνά μέσα από την ενεργό υποστήριξη δυναμικών αναπτυσσόμενων ελληνικών επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό και αναπτυξιακές προοπτικές. Παράλληλα η επένδυση θα βοηθήσει την εταιρεία όχι μόνο να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της, αλλά και να δημιουργήσει σημαντική οικονομική αξία για τους μετόχους της μεταξύ των οποίων είναι πλέον και οι επενδυτές μας.”

To Diorama Investments Sicar, S.A. είναι ένα αναπτυξιακό Fund το οποίο δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Σεπτέμβριο του 2014 με σκοπό τις επενδύσεις, κυρίως μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, σε ελληνικές μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Οι επενδυτές του Fund είναι διακεκριμένοι Έλληνες επιχειρηματίες καθώς και ελληνικοί και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές. Η διοίκησή του Fund ασκείται από την DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ η οποία αδειοδοτήθηκε για αυτό το σκοπό και ελέγχεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το DIORAMA Investments SICAR S.A. («Diorama») έχει ολοκληρώσει την πρώτη του περίοδο διάθεσης.

“Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 14.7.2014 συνεδρίασή του αποφάσισε την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία «DECA INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» σύμφωνα με τον ν. 4209/2013, προκειμένου να διαχειρίζεται οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων που έχουν ως στρατηγική την επένδυση σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες «private equity»”.

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πιστεύουμε ότι η σωστή διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση είναι στοιχείο έξυπνης και επιτυχούς επιχειρηματικότητας. Για αυτό τον λόγο αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα σαν ένα σημαντικό κομμάτι της μακροπρόθεσμης επιτυχίας μας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.
Η DECA έχει δεσμευτεί να επενδύει υπεύθυνα παίρνοντας υπόψη στις επενδυτικές της διαδικασίες τα παραπάνω θέματα.

Προσπαθούμε να επηρεάσουμε τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε θέματα περιβάλλοντος, επιπτώσεων στην κοινωνία και εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτό κυρίως επιτυγχάνεται με την ενεργό συμμετοχή, τη συνεργασία με άλλους επενδυτές καθώς και με τη συμμετοχή στις ψηφοφορίες που πραγματοποιούνται στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων στα οποία συμμετέχουμε.ΚΑΡΙΕΡΑ

Αν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε στην εταιρεία μας, παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας στο email: info@decainvestments.eu

Στέλνοντας το βιογραφικό σας, συμφωνείτε με τους Όρους μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

DECA Investments AIFM

Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 49 | 151 24 Μαρούσι | Αθήνα

Τηλ: (+30) 213 010 9200
Fax : ( +30 ) 210 6197765

Email: info@decainvestments.eu

Φόρμα Επικοινωνίας
captcha

EIF_logo
LOGO CE_Vertical_EL_quadri_LR

The Fund, Diorama Investments SICAR, S.A., benefits from the support of the European Union under the Equity Facility for Growth established under Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliament and the Council establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium enterprises (COSME) (2014-2020).