23 Απριλίου, 2018

Ολοκληρώθηκε η έκτη επένδυση της Diorama στην Viva Wallet Holdings

H εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar, ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την έκτη επένδυση του Fund: μια στρατηγική μειοψηφική συμμετοχή, στην εταιρεία Viva Wallet Holdings (“Viva” ή η “Εταιρεία”) έναντι € 15 εκατομμυρίων. Ο Όμιλος […]
2 Απριλίου, 2018

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη επένδυση της Diorama στην DAMAVAND S.A.

H εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar, S.A. («Diorama»), ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την δεύτερη επένδυση του Fund, μια στρατηγική μειοψηφική συμμετοχή, σε δύο φάσεις, […]
7 Μαρτίου, 2018

Ολοκληρώθηκε η πέμπτη επένδυση της Diorama στην Axel Accessories

H εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar (“Diorama” ή “Fund”), ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την πέμπτη επένδυση του Fund: την απόκτηση στρατηγικής μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Axel Accessories A.E. (“Axel” ή “Εταιρεία”) έναντι έξι εκατ. […]
4 Σεπτεμβρίου, 2017

Ολοκληρώθηκε η τέταρτη επένδυση της Diorama στην Adam Pack

H εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar (“Diorama” ή “Fund”), ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την τέταρτη επένδυση του Fund: την εξαγορά της εταιρείας Κ.Δ.ΑΔΑΜ Γραφικές Τέχνες Α.Β.Ε.Ε. (“Adam Pack” ή “Εταιρεία”). Μετά την εξαγορά […]