DECA Investments

Deca investments Logo

 6 Νοεμβρίου, 2020

Σε μια νέα εποχή ανάπτυξης έχει μπει η βιομηχανία Μινέρβα ΑΕ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων μετά την ολοκλήρωση της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελλάδα και το εξωτερικό και την περαιτέρω διεύρυνση και ενδυνάμωση των ισχυρών brands στο χώρο των τροφίμων.
Για την εναρμόνιση με την εταιρική χρήση της μητρικής εταιρίας ΕΛΑΙΑ ΔΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η Μινέρβα άλλαξε την εταιρική της χρήση με λήξη στις 31.12 από 31.5 και στη συνέχεια προχώρησε σε συγχώνευση με απορρόφηση της μητρικής. Η διαδικασία συγχώνευσης ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2020.Στο πλαίσιο αυτό, η τελευταία χρήση είναι υποδωδεκάμηνη, για το διάστημα 1 Ιουνίου – 31 Δεκεμβρίου 2019 και ως εκ τούτου τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα με την προηγούμενη δωδεκάμηνη χρήση.Ειδικότερα, οι πωλήσεις το διάστημα του επταμήνου Ιούνιος-Δεκέμβριος 2019 ανήλθαν σε 25,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 13,5% αποτελούν οι εξαγωγές (3,5 εκατ. ευρώ), ενώ οι πωλήσεις του εσωτερικού ανήλθαν σε 22,3 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 17,5%, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 826,8 χιλ. ευρώ.
Περαιτέρω, το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους που χαρακτηρίστηκε από την πρωτόγνωρη κρίση της πανδημίας του SARS-CoV-2, η Μινέρβα παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών της τάξης του 9% και αύξηση πωλήσεων σε όγκο κατά 10% συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα του 2019. Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην γενικότερη ενίσχυση της κατανάλωσης τροφίμων κατά την περίοδο της καραντίνας, καθώς ο κλάδος των τροφίμων θεωρείται αμυντικός όσον αφορά σε περιόδους κρίσεων.
Στην περίοδο της πανδημίας, η Μινέρβα αντιμετωπίζει την κρίση με αίσθημα ευθύνης για την προστασία και ασφάλεια των ανθρώπων της, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ομαλή λειτουργία όλων των μονάδων της. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές δυσκολίες που ανέκυψαν για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, η Μινέρβα λειτούργησε με σεβασμό και αλληλεγγύη ενεργοποιώντας δράσεις κοινωνικής ευθύνης και δωρεές τροφίμων και ιατρικού εξοπλισμού προς οργανισμούς και νοσοκομεία.
Έχοντας ολοκληρώσει ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα την προηγούμενη διετία, η Μινέρβα εισέρχεται στη νέα εποχή της δυναμωμένη, με στόχους για επέκταση των δραστηριοτήτων της στο ευρύτερο φάσμα του κλάδου των τροφίμων και για αξιοποίηση νέων συνεργασιών.
Κατά τον τελευταίο χρόνο υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, και με στόχο την εσωτερική οργάνωση και αυτονομία της εταιρίας, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες και νέα πληροφοριακά συστήματα και παραγγελιοληψίας.
Παράλληλα, προωθούνται στρατηγικές επιλογές στην περιβαλλοντική πολιτική, όπως η επένδυση στη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού.
Η Μινέρβα ΑΕ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων, μια εταιρία με ιστορία και εμπειρία πάνω από 116 χρόνια, είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες της χώρας στον τομέα των τροφίμων. Με ισχυρά brand names όπως το Χωριό, το ΤΟΠ, το Φαστ, το Benecol, με γκάμα προϊόντων, στα βιολογικά προϊόντα και λειτουργικά τρόφιμα, που καλύπτουν τις όλο και πιο απαιτητικές διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία τόσων χρόνων, αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς και πρωτοπορεί, λανσάροντας προϊόντα που συνδυάζουν την καινοτομία με την ποιότητα.