DECA Investments

Deca investments Logo

 4 Σεπτεμβρίου, 2017

H εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar (“Diorama” ή “Fund”), ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την τέταρτη επένδυση του Fund: την εξαγορά της εταιρείας Κ.Δ.ΑΔΑΜ Γραφικές Τέχνες Α.Β.Ε.Ε. (“Adam Pack” ή “Εταιρεία”). Μετά την εξαγορά η Diorama θα προβεί σε περαιτέρω αύξηση κεφαλαίου της Εταιρείας.
Η Adam Pack, η οποία ιδρύθηκε το 1997 ειδικευόμενη στην εκτύπωση βιβλίων τέχνης υψηλής πιστότητας, ασχολείται με την κατασκευή προϊόντων χάρτινης συσκευασίας υγρών τροφίμων. Είναι η μοναδική Ελληνική εταιρεία κατασκευής χάρτινων συσκευασιών gable tops και πωμάτων που χρησιμοποιούνται για την συσκευασία φρέσκου γάλακτος και χυμών. Εδρεύει στο Λαύριο και απασχολεί 71 εργαζόμενους. Το 2016 είχε πωλήσεις  13.4 εκατ. Ευρώ εκ των οποίων 28% ήταν εξαγωγές.
Η επένδυση στην Adam Pack συνάδει με την στρατηγική του Diorama η οποία είναι να πραγματοποιεί ελκυστικές επενδύσεις σε δυναμικές, αναπτυσσόμενες και εξωστρεφείς Ελληνικές επιχειρήσεις. Επιδίωξη του Diorama είναι να στηρίξει τις εταιρείες στις οποίες επενδύει ώστε να γίνουν ισχυροί παίκτες στον διεθνή χώρο.
Η κυρία Ευσέβεια Αδάμ συνιδρυτής και βασική μέτοχος μέχρι σήμερα της Εταιρείας δήλωσε: «Η εταιρεία Adam Pack από την ίδρυσή της και μέχρι σήμερα υπήρξε συνεπής στην στρατηγική ανάπτυξής της και είχε μια από τις ισχυρότερες παρουσίες στο χώρο, ούσα πάντα καινοτόμος και πρωτοπόρος στις μεθόδους παραγωγής των προϊόντων της. Η είσοδος των νέων επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο θα ενδυναμώσει την αναπτυξιακή προοπτική της και θα εξασφαλίσει τη συνέχιση της παραγωγικής της δραστηριότητας με προοπτικές περαιτέρω ενδυνάμωσης της θέσης της στην ελληνική αγορά αλλά και, την σχετική αγορά του εξωτερικού».
Ο κ. Νίκος Κούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της DECA Investments AEΔOΕΕ δήλωσε:  “Η επένδυση μας στην Adam Pack είναι η πρώτη πλήρης εξαγορά του Diorama. Αυτό, αν και θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως μια διαφοροποίηση από την συνήθη μας τακτική, της συμμετοχής μέσω σημαντικών μειοψηφικών συμμετοχών, εν τούτοις  ουσιαστικά δεν παρεκκλίνει της βασικής στρατηγική μας: επενδύουμε σε μια εξωστρεφή, δυναμική εταιρεία με  ελκυστική προοπτική. Επι πλέον όμως ενισχύουμε και στηρίζουμε την υφισταμένη διοικητική ομάδα που οδήγησε την Εταιρεία σε επιτυχίες. Η Ευρωπαϊκή δομή του κλάδου είναι τέτοια που δίνει την δυνατότητα στην Εταιρεία με την κατάλληλη υποστήριξη να αυξήσει σημαντικά το μερίδιο αγοράς της πανευρωπαϊκά. Βασιζόμενοι στην ικανή διοίκηση και τους εργαζομένους θα επιδιώξουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας και να διατηρήσουμε την ισχυρή θέση μας στην Ελληνική αγορά, ενώ παράλληλα να δώσουμε υψηλής ποιότητας εναλλακτικές προτάσεις σε διεθνείς παραγωγούς κερδίζοντας μήνα με τον μήνα, παραγγελία με παραγγελία μερίδιο αγοράς και ικανοποιημένους πελάτες.”
Η επένδυση στην Adam Pack είναι η τέταρτη επένδυση του Diorama Investments Sicar. Τον Νοέμβριο 2015 το Diorama ανακοίνωσε την πρώτη του επένδυση στην εταιρεία Atlas Tapes Α.Ε., μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία αυτοκόλλητων ταινιών, προϊόντων και άλλων υλικών συσκευασίας.  Τον  Μάρτιο του 2016 το Diorama ανακοίνωσε την επένδυση στην  Damavand Α.Ε. μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με βάση την τομάτα, ενώ το Δεκέμβριο ανακοίνωσε την επένδυση στην InternetQ μια δυναμική Ελληνική εταιρεία τεχνολογίας.
To Diorama Investments Sicar είναι ένα αναπτυξιακό Fund €135 εκατομμυρίων το οποίο δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Σεπτέμβριο του 2014 με σκοπό τις επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, κυρίως μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, σε ελληνικές μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Οι επενδυτές του Fund είναι διακεκριμένοι Έλληνες επιχειρηματίες καθώς και ελληνικοί και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Η διαχείρισή του Fund ασκείται από την DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ η οποία αδειοδοτήθηκε για αυτό το σκοπό και ελέγχεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η επένδυση έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Equity Facility for Growth το οποίο ιδρύθηκε μέσω του κανονισμού (EU) No 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ιδρύοντας το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (COSME) (2014-2020).
Η επένδυση έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις, ενός από τους πυλώνες του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη εστιάζεται στην ενδυνάμωση των Ευρωπαϊκών επενδύσεων για την δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της ανάπτυξης.