DECA Investments

Deca investments Logo

3 Οκτωβρίου, 2019

H εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar (“Diorama” ή “Fund”), ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την ένατη επένδυση του Fund: την απόκτηση συμμετοχής 25% στην εταιρεία PharOS (“PharOS” ή “Εταιρεία”).
Η PharOS, ξεκίνησε την δραστηριότητα της στην Ελλάδα το 2002 και έχει  ως αντικείμενο εργασιών της, την ανάπτυξη, έγκριση, παραγωγή και διάθεση γενοσήμων φαρμακευτικών προϊόντων. Η διοίκηση της Eταιρείας ασκείται από την κα Στέλλα Κουκάκη, τον κ. Θοδωρή Παναγόπουλο και τον κ. Παναγιώτη Παναγόπουλο, τρία στελέχη με μεγάλη εμπειρία στον κλάδο των γενοσήμων φαρμάκων, οι οποίοι είναι και μέτοχοι  της Εταιρείας διατηρώντας το 75% των μετοχών. Η PharOS διαθέτει γκάμα 68 προϊόντων, εκ των οποίων 34 έχουν λανσαριστεί, περίπου 7000 άδειες κυκλοφορίας, ενώ τα προϊόντα της πωλούνται σε 90 χώρες.
Ο κ. Κωνσταντίνος Δερμάνης, εκ μέρους της DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ δήλωσε: «Ο κλάδος των γενοσήμων φαρμακευτικών προϊόντων αποτελεί έναν από τους κλάδους στόχευσης του Diorama χάρη στην έντονη εξωστρέφεια και τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που παρουσιάζει. H PharOS πληρεί απόλυτα αυτά τα κριτήρια καθώς 95% των πωλήσεων προέρχονται από πελάτες εκτός Ελλάδος ενώ η Εταιρεία έχει παρουσιάσει δυναμική ανάπτυξη τα τελευταία έτη. Επιπλέον, η Εταιρεία συγκεντρώνει αξιόλογα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως δυναμική διοίκηση, υψηλού επιπέδου προσωπικό και πελατολόγιο που περιλαμβάνει μεγάλες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες ενώ πρόσφατα απέκτησε και παραγωγική μονάδα στη Μάλτα. Πιστεύουμε ότι η παρουσία του Diorama στην μετοχική σύνθεση της Pharos μέσω της εξαγοράς του 25% των μετοχών της εταιρίας από τρίτο μέτοχο, θα συνεισφέρει ώστε η PharOS να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία και να ενισχύσει την σημαντική θέση που κατέχει στον κλάδο».
Από τον Νοέμβριο του 2015 μέχρι σήμερα, το Diorama έχει  ολοκληρώσει  επενδύσεις σε εννέα δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες. Οι υφιστάμενες εταιρείες του χαρτοφυλακίου δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία αυτοκόλλητων ταινιών (Atlas Tapes), την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με βάση την τομάτα (Damavand), την ψηφιακή μουσική (music streaming, Akazoo), την ψηφιακή διαφήμιση σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (in-app advertising, Minimob), την παραγωγή χάρτινων συσκευασιών και πωμάτων για παραγωγούς γάλακτος (Adam Pack), την παραγωγή και διάθεση γυναικείων ρούχων, τσαντών, υποδημάτων και αξεσουάρ (Axel Accessories), τις ψηφιακές πληρωμές (Viva Wallet Holdings), την παραγωγή πλαστικών ποτηριών τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατανάλωση κρύων και ζεστών ροφημάτων (Lariplast) και την παραγωγή και τυποποίηση ελαιουργικών / γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και ξυδιού (Μινέρβα).

To Diorama Investments Sicar είναι ένα αναπτυξιακό Fund €135 εκατομμυρίων το οποίο δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Σεπτέμβριο του 2014 με σκοπό τις επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, κυρίως μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, σε ελληνικές μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Οι επενδυτές του Fund είναι διακεκριμένοι Έλληνες επιχειρηματίες καθώς και Έλληνες και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ). Η διαχείρισή του Fund ασκείται από την DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ η οποία αδειοδοτήθηκε για αυτό το σκοπό και ελέγχεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η επένδυση έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Equity Facility for Growth το οποίο ιδρύθηκε μέσω του κανονισμού (EU) No 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ιδρύοντας το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (COSME) (2014-2020).
Η επένδυση έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις, ενός από τους πυλώνες του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη εστιάζεται στην ενδυνάμωση των Ευρωπαϊκών επενδύσεων για την δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της ανάπτυξης.