Όροι αποστολής βιογραφικού

 

Η Deca Investments Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. με έδρα Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 49, Μαρούσι, τηλ.: 2130109200, e-mail: info@decainvestments.eu καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθώς και του βιογραφικού σας σημειώματος, όπως και δια μέσου κάθε άλλης επικοινωνίας που τυχόν απαιτηθεί για την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας με σκοπό την κάλυψη θέσης εργασίας στην εταιρεία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Deca Investments Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. με μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης εργασίας, για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο ειδικώς εξουσιοδοτημένα από την Deca Investments Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. πρόσωπα που έχουν δεσμευτεί για την τήρηση εμπιστευτικότητας.

Ενημερώνουμε ότι θεωρούμε ως εύλογο χρονικό διάστημα διατήρησης του βιογραφικού σας τα τρία (3) έτη, καθώς ανατρέχουμε στη βάση των βιογραφικών μας μέχρι και τρία χρόνια πριν. Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή του βιογραφικού σας κατά το χρονικό αυτό διάστημα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε γραπτώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας μας, info@decainvestments.eu.

Επιπλέον, έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα:

  • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
  • Περιορισμού της επεξεργασίας
  • Φορητότητας των δεδομένων σας
  • Εναντίωσης στην επεξεργασία

στην ταχυδρομική διεύθυνση Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 49 τ.κ. 151 24 – Μαρούσι ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@decainvestments.eu  της Deca Investments Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., καθώς και να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας Δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2130109200 ή στην Δ/νση Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 49 τ.κ. 151 24 – Μαρούσι ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@decainvestments.eu.