2 Νοεμβρίου, 2015

Στρατηγική Μειοψηφική Συμμετοχή στην Εταιρία Atlas Tapes S.A.

H εταιρεία DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ (DECA), αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar, S.A. (“Diorama”), ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την πρώτη επένδυση του Fund, αποκτώντας έναντι περίπου επτά εκατομμυρίων ευρώ […]