Εύη Φούρκα
4 Μαρτίου, 2020
Κωνσταντίνος Δερμάνης
4 Μαρτίου, 2020

Γιώργος Ρούσσος

O κ. Ρούσσος εντάχθηκε στην ομάδα της Deca το 2021 ως αναλυτής στην Επενδυτική Ομάδα. Πριν από την Deca, εργαζόταν ως Senior Manager στο τμήμα Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος όπου συμμετείχε σε έργα συγχωνεύσεων – εξαγορών και αποκρατικοποιήσεων. Επιπλέον έχει εργαστεί για 4 χρόνια ως Ορκωτός Λογιστής στη ΣΟΛ Crowe.