Γιάννης Καλαντζής
4 Μαρτίου, 2020

Αλέξανδρος Κατσουρίδης

O κ. Κατσουρίδης έχει πάνω από 20 χρόνια επαγγελματική εμπειρία με τις Citibank, Eurobank, Millennium BCP. H εμπειρία του περιλαμβάνει το χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων, αγορών κεφαλαίου, τραπεζικής μεγάλων επιχειρήσεων και αγορών επιχειρηματικού κεφαλαίου. Πριν συνεργασθεί με την

δημιούργησε σαν ιδρυτικός εταίρος μία εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών με σημαντική παρουσία σε έργα εξαγορών και αναδιαρθρώσεων εταιρικών δανείων.

error: Content is protected !!