Γιάννης Καλαντζής
4 Μαρτίου, 2020

Αλέξανδρος Κατσουρίδης

O κ. Κατσουρίδης έχει πάνω από 20 χρόνια επαγγελματική εμπειρία με τις Citibank, Eurobank, Millennium BCP. H εμπειρία του περιλαμβάνει το χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων, αγορών κεφαλαίου, τραπεζικής μεγάλων επιχειρήσεων και αγορών επιχειρηματικού κεφαλαίου. Πριν τη συμμετοχή του στην DECA INVESTMENTS είχε συνεργασθεί με μία εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών με σημαντική παρουσία σε έργα εξαγορών και αναδιαρθρώσεων εταιρικών δανείων.